AKTUALNOŚCI

Aktualności

/ Polska

Regulamin powoływania zawodników do reprezentacji na turniej ITC

REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO REPREZENTACJI NA TURNIEJ INTERNATIONAL TEAM CHAMPIONSHIP


  1. Reprezentację powołuje Zarząd Stowarzyszenia Instruktorów Golfa PGA Polska.
  2. Reprezentacja powoływana jest uchwałą Zarządu.
  3. Reprezentację powołuje się nie później niż 30 dni po zakończeniu finałowego turnieju z cyklu PGA Polska Tour – PGA Polska Championship.
  4. Reprezentację powołuje się w oparciu o wyniki sportowe, postawę gracza oraz zaangażowanie w rozwój golf w Polsce. Pod uwagę może być brana lokata zawodnika w Rankingu Order of Merit na dzień jej powoływania uchwałą Zarządu.
  5. W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych wypadkami losowymi, Zarząd może dokonywać zmian w składzie reprezentacji po jej wyborze. O odwołaniu z reprezentacji zawiadamia się zawodnika na 10 dni przed zawodami.
  6. Do reprezentacji powoływanych zostaje trzech zawodników.
  7. Reprezentanci muszą spełniać wymogi Confederation of Professional Golf na dany rok i reprezentować nienaganną postawę.
  8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie.
  9. Zarząd PGA Polska zastrzega sobie prawo do niepowoływania w danym roku reprezentacji, w sytuacji gdy nie pozwala na to stan finansów Stowarzyszenia.