Komisje

Komisje PGA Polska są organami, które odpowiadają za najważniejsze obszary działalności organizacji. Regulują one prawne i wykonawcze aspekty poszczególnych dziedzin, dbając o ich rozwój oraz o to, by podejmowane w ich gestii decyzje były zgodne ze statutem PGA Polska.

Komisja Szkoleniowa

Przewodniczący – Wojciech Waśniewski
Marcin Bartkowski
Martin Hejger
Filip Naglak
Maksymilian Sałuda


Komisja CPD

Przewodniczący – Wojciech Waśniewski
Marcin Bartkowski
Michał Kasprowicz
Filip Naglak
Piotr Świackiewicz
Tomasz Zembrowski

Komisja Turniejowa

Przewodniczący – Maksymilian Sałuda
Paweł Dudzik
Adrian Kaczała
Grzegorz Zieliński


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Filip Naglak
Włodzimierz Kubiak
Dariusz Pejas


Komisja Wizerunkowo-Marketingowa

Przewodniczący – Jacek Person
Katarzyna Selwent
Łukasz Tomkiewicz
Grzegorz Zieliński
Kamil Bartkowiak
Marcin BartkowskiKomisja Dyscyplinarna

Przewodniczący - Filip Naglak
Michał Guzowski
Mariusz Gaik

Jesteśmy stowarzyszeniem profesjonalnych golfistów, którzy reprezentują tenże profesjonalizm, zarówno pod kątem umiejętności gry, nauczania golfa oraz zachowania. PGA Polska powinno pokazywać to, co najlepsze w tradycji i historii golfa. Nasi członkowie powinni być przykładem do naśladowania dla innych golfistów pod kątem etykiety, nienagannych manier zarówno na polu jak poza nim, uszanowania golfowych tradycji oraz szacunku do innych. Działamy w zgodzie z naszym kodeksem etyki pracy - jeśli byłeś/aś świadkiem niewłaściwego zachowania naszych członków, lub masz jakieś uwagi dotyczące procedur dyscyplinarnych, skontaktuj się proszę z nami: biuro@pgapolska.com