Komisje

Komisje PGA Polska są organami, które odpowiadają za najważniejsze obszary działalności organizacji. Regulują one prawne i wykonawcze aspekty poszczególnych dziedzin, dbając o ich rozwój oraz o to, by podejmowane w ich gestii decyzje były zgodne ze statutem PGA Polska.

Komisja Szkoleniowa

Przewodniczący – Wojciech Waśniewski
Michael O'Brien
Filip Naglak
 

Komisja CPD

Przewodniczący – Wojciech Waśniewski
Filip Naglak
Michael O'Brien 

Komisja Turniejowa

Przewodniczący – Maksymilian Sałuda
Jakub Ossowski
Jacek Gazecki
Kamil Chojnicki 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Włodzimierz Kubiak
Dariusz Pejas 

Komisja Marketingowa

Przewodniczący – Jarosław Sroka
Martyna Mierzwa
Grzegorz Zieliński 

Komisja Prawno-regulaminowa

Przewodniczący – Piotr Owczarek

Komisja ds. Strategii i rozwoju 

Przewodniczący – Wojciech Waśniewski
Jarosław Sroka
Filip Naglak

Jesteśmy stowarzyszeniem profesjonalnych golfistów, którzy reprezentują tenże profesjonalizm, zarówno pod kątem umiejętności gry, nauczania golfa oraz zachowania. PGA Polska powinno pokazywać to, co najlepsze w tradycji i historii golfa. Nasi członkowie powinni być przykładem do naśladowania dla innych golfistów pod kątem etykiety, nienagannych manier zarówno na polu jak poza nim, uszanowania golfowych tradycji oraz szacunku do innych. Działamy w zgodzie z naszym kodeksem etyki pracy - jeśli byłeś/aś świadkiem niewłaściwego zachowania naszych członków, lub masz jakieś uwagi dotyczące procedur dyscyplinarnych, skontaktuj się proszę z nami: biuro@pgapolska.com