Komitet sterujący

Komitet Sterujący to grono osób najbliżej współpracujących z Zarządem. Wspomaga on władze PGA Polska odnośnie podejmowanych decyzji, wniosków oraz nowych pomysłów, mających na celu rozwój i działanie organizacji.