Status Student PGA Polska

W odpowiedzi na wnioski uczestników naszych szkoleń stworzyliśmy nowy rodzaj członkostwa w Stowarzyszeniu Zawodowego Golfa PGA Polska, tj. członkowstwo towarzyszące - status Studenta PGA Polska!

Jak możecie przeczytać w regulaminie, status ten mogą otrzymać jedynie aktywni studenci uczestniczący w szkoleniach na kwalifikację Instruktora Golfa lub wyższą, mający aktywną licencję trenerską PZG oraz nie posiadający statusu amatora (zgodnie z regułami statusu amatora R&A, PGA może przyjmować w swoje szeregi jedynie non-amatorów; wraz z uzyskaniem członkostwa przez amatora automatycznie traci się ten status).

Jeżeli spełniacie powyższe warunki, kolejnym krokiem jest wypełnienie deklaracji członkowskiej.

Następnie, po sprawdzeniu przez nas deklaracji pod kątem formalnym, przekazujemy kandydaturę do rozpatrzenia przez Zarząd PGA Polska. W razie pozytywnej decyzji, otrzymacie list powitalny i nową elektroniczną legitymację członkowską w aplikacji CardSkipper. O pozostałych prawach i obowiązkach wynikających z członkostwa towarzyszącego, również przeczytacie w regulaminie.

Chcemy również zaznaczyć, że uzyskanie tego typu członkostwa towarzyszącego w 2023 r. nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

Na koniec, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym przed jego wysłaniem. Chodzi o regulamin Studenta PGA Polska, Statut Stowarzyszenia Zawodowego Golfa PGA Polska oraz Kodeks Etyki Trenerów Golfa„Student PGA Polska” - Regulamin

Obowiązujący od 10 kwietnia 2023

 1. Niniejszy regulamin dotyczy trybu i warunków przyznania członkostwa towarzyszącego i tytułu „Student PGA Polska”.

 2. Aby zostać członkiem towarzyszącym stowarzyszenia z tytułem „Student PGA Polska” na podstawie §12 B Statutu Stowarzyszenia, kandydat musi:
  1. Być osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałą w kraju lub za granicą
  2. Posiadać aktualne kwalifikacje zawodowe - licencję trenerską PZG
  3. Zrzec się statusu amatora
  4. Być aktywnym uczestnikiem modułów szkoleniowych prowadzących do kwalifikacji Instruktora Golfa, Trenera Golfa Klasy II lub PGA Golf Professional
  5. Złożyć deklarację członkowską dostępną na stronie internetowej PGA Polska
  6. Zostać przyjętym w poczet członków Stowarzyszenia przez Zarząd

 3. Kandydat może pozostać członkiem towarzyszącym z tytułem „Student PGA Polska” przez maksymalnie 4 lata od momentu pierwszego wstąpienia do Stowarzyszenia.

 4. Członkostwo i tytuł przyznawane jest na ten sam okres co ważność aktywnej licencji kandydata. Po tym terminie automatycznie wygasa, chyba że zostanie przedłużone przez Zarząd na kolejny roczny okres pod warunkiem spełniania warunków wymienionych w pkt. 2 i 3 Regulaminu.

 5. Prawa członków towarzyszących z tytułem „Student PGA Polska”:
  1. prawo do posługiwania się tytułem „Student PGA Polska”,
  2. prawo do korzystania z elektronicznej legitymacji „Student PGA Polska”,
  3. prawo do korzystania z logotypu „PGA Polska Student” w materiałach reklamowych, na ubraniach, wizytówkach
  4. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach sportowych i innych działaniach wynikających z realizacji celów stowarzyszenia,
  5. prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dot. funkcjonowania stowarzyszenia,
  6. prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności.

 6. Członkowie towarzyszący nie mają prawa do użytkowania logotypu „PGA Polska”

 7. Członkowie towarzyszący nie mają prawa do egzaminowania na Zieloną Kartę PZG. Zgodnie z umową pomiędzy Polskim Związkiem Golfa a PZG, to prawo przysługuje jedynie członkom zwyczajnym Stowarzyszenia

 8. Obowiązki członków towarzyszących z tytułem „Student PGA Polska”:
  1. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu znaczenia stowarzyszenia,
  2. popierać i czynnie realizować cele stowarzyszenia,
  3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
  4. regularnie opłacać składki członkowskie