Patronat PGA Polska

Świadczenia PGA Polska
- zamieszczenie w harmonogramie na stronie pgapolska.com,

- zamieszczenie logo w Partnerach (na okres do turnieju),

- zamieszczenie zapowiedzi turnieju,

- prowadzenie relacji z turnieju,

- zamieszczenie wyników,

- zamieszczenie livescoringu,

- promocja na FB,

- uznanie turnieju za zawody rankingowe PGA Polska,

- wysłanie relacji i zapowiedzi turnieju do współpracujących platform medialnych .

 Świadczenie organizatora turnieju
- wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres: biuro@pgapolska.com najpóźniej na 2 miesiące przed terminem turnieju, Wniosek do pobrania znajduje się poniżej.

- zamieszczenie roll-upu PGA Polska w domku klubowym,

- zawieszenie flag PGA Polska na terenie pola golfowego.

Formalne wymagania
- Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa przyjętymi przez R&A Golf Club of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

- W turniejach pod patronatem PGA Polska mogą uczestniczyć na podstawie aktualnej karty członkowskiej:

• Członkowie PGA Polska.
• Członkowie innych PGA.
• Członkowie innego Zawodowego Tour z aktualną kartą danego Tour.
• Aplikanci, którzy zostali przyjęci na kurs szkoleniowy do PGA Polska. (Członkowie PGA Polska oraz Aplikanci którzy nie opłacili rocznej składki do PGA Polska lub nie opłacili szkolenia za bieżący rok, nie zostaną dopuszczeni do gry).

Koszt uzyskania patronatu to 5000 pln (netto)