Zaawansowany program CPD

Jednym z głównych zadań PGA Polska jest stymulowanie rozwoju golfa i dopasowanie programu nauczania do rosnących wymagań rynku. Koniecznym jest więc opracowanie struktury nauczania ustawicznego, która funkcjonuje już w wielu innych krajach członkowskich PGAs of Europe.

Z tej przyczyny wypracowany został program CPD (Continuing Professional Development – Rozwój specjalizacji zawodowej), który umożliwia rozwój kwalifikacji, poprzez ustawiczne dokształcanie i uzyskiwanie informacji o najnowszych badaniach, odkryciach, czy technikach, które napływają z racji dynamicznego rozwoju golfa na świecie.

CPD pozwala członkom PGA Polska podnieść swoje kwalifikacje i utrzymać status AA poprzez udział w sesjach i szkoleniach. Ci, którzy nie zdecydują się na dokształcanie będą tracić punkty i w rezultacie mogą utracić status.

Naszym zadaniem jest stymulowanie rozwoju, i jednocześnie dopasowanie programu nauczania do wymagań rynku. PGA pracuje nad wypromowaniem kultury kształcenia ustawicznego, która jest tak ważna i widoczna już w wielu innych PGA w całej Europie.