Rada programowa

Rada Programowa PGA Polska to gremium złożone z ekspertów, mecenasów golfa i osób z bogatym doświadczeniem w branży golfowej i ogólnosportowej.

Rada Programowa jako organ doradczy wspiera działania Zarządu poprzez wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Stowarzyszenia.

W skład Rady Programowej wchodzą:

Mariusz Czerkawski

Krzysztof Gradecki

Bożena Kowalczykowska

Sławomir Piński

Andzrzej Rosłaniec

Marek Sowa