Rada programowa

Rada Programowa PGA Polska to gremium złożone z ekspertów, mecenasów golfa i osób z bogatym doświadczeniem w branży golfowej i ogólnosportowej.

Rada Programowa jako organ doradczy wspiera działania Zarządu poprzez wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Stowarzyszenia.

W skład Rady Programowej wchodzą:

Mariusz Czerkawski

Krzystzof Gradecki

Bożena Kowalczykowska

Sławomir Piński

Andzrej Rosłaniec

Marek Sowa