Opis programu CPD

CPD to specjalistycznie opracowany program, wymagający od Pro ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

System klasyfikacyjny – Status A/AA
Przed wszystkimi członkami PGA, chcącymi utrzymać status Profesjonalisty, istnieje wymóg bycia na bieżąco z nowymi odkryciami, powstałymi w związku z ciągłym rozwojem dziedziny. Ponadto, większość specjalizacji zawodowych zapewni możliwości rozwoju i podwyższenia statusu zawodowego poprzez szkolenia na wyższych poziomach. Ta zasada jest widoczna także w systemie klasyfikacji PGA klasyfikacji. Przez CPD, członkowie mogą podnieść swój poziom i utrzymać status ‘AA’.

Poprzez oferowane przez PGA szkolenie na wyższym poziomie, członkowie mogą podnosić swoje kwalifikacje i poziom wykształcenia szybciej, podtrzymując jednocześnie status ‘AA’. Ci członkowie, którzy nie zdecydują się na kontynuację szkolenia, będą stopniowo tracić punkty i stracą status ‘AA’ na rzecz statusu ‘A’. Status ‘AA’ można odzyskać, jeżeli ponownie się uzbiera odpowiednią liczbę punktów.

Poziomy w systemie klasyfikacyjnym
Członkowie będą podzieleni są na 9 poziomów:

 • PGA MASTER GOLF PROFESSIONAL
 • PGA Fully Qualified Golf Professional – M5
 • PGA Fully Qualified Golf Professional – M4
 • PGA Fully Qualified Golf Professional – M3
 • PGA Fully Qualified Golf Professional – M2
 • PGA Fully Qualified Golf Professional – M1
 • PGA Fully Qualified Golf Professional AA
 • PGA Qualified Golf Trainer AA
 • PGA Qualified Golf Instructor AA

PGA Professional M1 jest najniższym nowym poziomem, a PGA Master Professional jest najwyższym poziomem.

Członkowie mogą podnieść swój poziom maksymalnie o jeden szczebel w ciągu roku, a dokonać tego mogą dzięki udziałowi w pewnych aktywnościach, za które będą otrzymywać punkty.

Poziomy punktów

 • Status AA 20 punktów co roku
 • PGA Professional, M1, 200–299 p
 • PGA Professional, M2, 300–499 p
 • PGA Professional, M3, 500–699 p
 • PGA Professional, M4, 700–999 p
 • Plus przynajmniej 5 lat w zawodzie jako Fully Qualified Professional
 • PGA Professional, M5, 1000p–
 • Plus przynajmniej 10 lat w zawodzie jako Fully Qualified Professional
 • PGA MASTER Professional

Żeby uzyskać poziom MASTER PROFESSIONAL, należy być na poziomie M5, oraz mieć ukończone trzy kursy dyplomowe, złożoną wnikliwą i dogłębną pracę pisemną, oraz opublikowaną książkę. Wybór tematu pracy pisemnej dla uzyskania Master Professional leży w gestii Komitetu Szkoleniowego PGA.

Drabinka edukacji 2012+
Odliczanie punktów z ogólnej sumy. Każdego roku, 20 punktów będzie odejmowanych od ogólnej sumy.

Członkowie PGA nie mogą stracić swojego statusu. Innymi słowy – jeśli osiągnięty został poziom M4, nie można członka zdegradować do poziomu M3, ale relatywny dystans do osiągnięcia poziomu wyższego będzie większy.

Natomiast żeby utrzymać status ‘AA’, członkowie nie mogą mieć na swoim koncie ujemnych punktów. Innymi słowy – potrzebujesz minimum zero punktów na końcu obliczenie, lub więcej, aby utrzymać status ‘AA’.

Zasadniczo oznacza to, że bez względu na jakim poziomie jesteś, musisz co roku zdobyć 20 punktów, aby utrzymać status ‘AA’.

Punkty w systemie klasyfikacyjnym
Profesjonalistom mogą być przyznawane punkty w 8 różnych kategoriach:

 1. Podstawowe szkolenie PGA
 2. Staż pracy
 3. Literatura golfowa
 4. Rozwój osobisty – szkolenia golfowe
 5. Rozwój osobisty – szkolenia zewnętrzne
 6. Rozwój osobisty – elitarne turnieje
 7. Rozwój osobisty – gra w turniejach
 8. PGA/PZG/R&A/PGAE – projekty rozwojowe

Należy również pamiętać, iż żeby aktywność została nagrodzona punktami, potrzebne jest odpowiednie poświadczenie/certyfikat.

1. Podstawowe szkolenie PGA
Pozytywna ocena po zakończeniu szkolenia golfowego, zatwierdzonego przez PGA Polska i PGAs of Europe.
Studenci z pozytywną oceną za kurs podstawowej otrzymują 40 punktów

2. Staż pracy
Czas przepracowanych jako golf Pro, podczas których członkowie byli aktywni w branży golfowej. Definicja „branży golfowej” jest ustanowiona przez grupę klasyfikacyjną PGA.
Praca na pełen etat w branży golfowej to 10 punktów na rok.

3. Literatura golfowa
Autor literatury golfowej, zatwierdzonej przez grupę klasyfikacyjną PGA, publikowany wydawnictwa.
Autor książki (pierwotny) 300p
Publikacja artykułu na stronie PGA 5p
Publikacja video na stronie PGA 5p
Publikacja artykułu w magazynie golfowym 3p
Uwaga: Artykuł/video nie mogą być kopią już opublikowanych materiałów

4. Rozwój osobisty – szkolenia golfowe
Podstawowe szkolenie PGA 20p/dzień
Dni szkoleniowe CPD PGA 40p/dzień
Zagraniczne kursy treningowe PGA Szacowane przez PGA
Inne typy kształcenia akademickiego Szacowane przez PGA
Główny prowadzący modułu PGA 40p/rok
Wykładowca PGA 5p/godzina
Praca pisemna – Master Professional Szacowane przez PGA

5. Rozwój osobisty – szkolenia zewnętrzne
Wykształcenie akademickie (uniwersytet, university college), ale także inne formy kształcenia i edukacji uznane za właściwe dla zawodu; te muszą być z góry zatwierdzone bądź sankcjonowane przez PGA
Szkolenie nauczycielskie (uniwersytet, university college) 80p
Szkolnictwo wyższe (specjalizacja golfowa) 100p
Szkoła średnia o profilu golfowym, ukończona 20p
Inna zewnętrzna edukacja golfowa – do oszacowania 60p max

Osoba może w kategorii 6 i 7 uzyskać maksimum 400 punktów:

6. Rozwój osobisty – elitarne turnieje
Dla tej kategorii punkty odzwierciedlają osiągnięcia turniejowe, bądź ranking Order of Merit. Gracz może w tej kategorii uzyskać maksimum 400 punktów:

ET/ LET, LPGA lub PGA Tour

 • Zwycięstwo 100p
 • 2–5 60p
 • 6–10 40p
 • 11–15 20 P
 • 16–25 10 P

Turnieje z 2 ligi (Challenge Tour)

 • Zwycięstwo 50 p
 • 2–5 30 p
 • 6–10 20 p
 • 11–15 10 p

Turnieje z 3 ligi (EPD/Alps Tour)

 • Zwycięstwo 10p
 • 2-5 7p
 • 6-10 5p

7. Rozwój osobisty – gra w turniejach

Uczestnictwo w turniejach

 • ET/LET/PGA Tour/LPGA 10p/turniej
 • CT i Senior Tour 15p/turniej
 • Tour 3 ligi 5 p/turniej
 • Turnieje PGA Polska 5p/turniej
 • Inne turnieje otwarte w Polsce 3p/turniej

PGA Polska Order of Merit

 • 1 40p
 • 2 30p
 • 3-5 20p
 • 6-10 10p

8. PGA/PZG/R&A/PGAE – projekty rozwojowe
Członkowie PGA zdobywają punkty za zobowiązania w ramach PGA, PZG, R&A i PGAE, a także zagranicznych PGA czy tour’ów, Ryder Cup’u, oraz zadania/projekty dla uznanego tour’u. Ponadto, każdy członek PGA, pracujący aktywnie jako Sędzia krajowy w Polsce, będzie nagradzany punktami.
Jednakowoż, poziom zaangażowania jest zawsze wcześniej oceniany. Nie jest regułą, że dodatkowe punkty zostaną zawsze przyznane.
Ta kategoria ma także podkategorię: kierownik projektu/ grupa projektowa (dotyczy wyłącznie projektów dedykowanych PGA)
Ilość punktów będzie oszacowana przez komisję klasyfikacyjną – w zależności od nakładu pracy/istoty projektu.

Formularz:
Formularz należy wypełnić i wysłać do końca czerwca do Filipa Naglaka na adres: filip.naglak@pgapolska.com 


Przykład wypełnionego formularzu i formularz do pobrania znajdują się poniżej