Moduły szkoleniowe

Polski Związek Golfa oraz PGA Polska zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w nadchodzących modułach szkoleniowych dla pracowników sektora golfowego oraz innych zainteresowanych.

Absolwenci wymaganych modułów szkoleniowych, po zdaniu egzaminu końcowego (walidacji), otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe (np. asystenta instruktora, instruktora, trenera golfa klasy II lub PGA Golf Professional) i będą mogli ubiegać się o odpowiednią licencję (kadra szkoleniowa) i członkostwo zwyczajne w PGA Polska (PGA Golf Professional).

Część modułów szkoleniowych jest otwarta również dla innych zainteresowanych.