Instruktor Golfa

Licencjonowani Asystenci Instruktora Golfa mogą kontynuować swój rozwój biorąc udział w modułach szkoleniowych przygotowujących do uzyskania kwalifikacji Nauczanie i doskonalenie technik golfowych (Instruktor Golfa).

Osoba posiadająca tę kwalifikację może przygotowywać uczniów do współzawodnictwa sportowego, prowadzić zajęcia doskonalące wśród osób uprawiających golfa oraz doradzać w zakresie sprzętu i wyposażenia golfowego. Może również zdobywać kolejne kwalifikacje w ramach prowadzenia szkolenia golfowego.

Edukacja instruktorska odbywa się poprzez uczestnictwo modułach szkoleniowych, takich jak: Proces Coachingu, Dydaktyka i nauczanie, Analiza lotu piłki, Analiza i nauka techniki golfa, Reguły gry w golfa, Gra w golfa – strategia i praktyka, Podstawy nauki o sporcie, Nauka o sporcie w golfie, Nauczanie różnych grup społecznych.

Szczegóły modułów oraz zapisy – TUTAJ

Do modułów na poziomie instruktora może przystąpić osoba, która:

  • posiada aktywną licencję Asystenta Instruktora Golfa
  • posiada aktywny handicap EGA/WHS wynoszący 18.0 lub niższy potwierdzony certyfikatem, lub w przypadku jego braku, przedstawi dowody rozegrania co najmniej dwóch rankingowych rund turniejowych w przeciągu 12 miesięcy gdzie wynik każdej rundy wynosi co najwyżej +18 w stosunku do Course Rating danego pola
  • spełnia wszystkie warunki wymagane do uzyskania kwalifikacji niższego poziomu (wiek, wykształcenie, niekaralność, opinia lekarska)


Licencja Instruktora Golfa

Certyfikowani Instruktorzy Golfa będą mogli ubiegać się o licencję Instruktora Golfa.

O tę licencję będą się mogły ubiegać również osoby, które zaliczyły wszystkie moduły szkoleniowe na 2. roku dotychczasowego szkolenia PGA Polska.

(Schemat do pobrania: TUTAJ)