PGA Golf Professional

Licencjonowani Trenerzy Golfa Klasy II, którzy zrzekną się statusu amatora i ukończą dodatkowe moduły szkoleniowe wymagane przez PGA Polska i Confederation of Professional Golf (z zakresu m.in. historii golfa, budowy i utrzymania pól golfowych, zarządzania obiektem golfowym, naprawą i doborem sprzętu, historii golfa) oraz potwierdzą odpowiednie umiejętności gry, będą mogli ubiegać się o członkostwo zwyczajne PGA Polska i tytuł PGA Golf Professional.

Wymagania dotyczące poziomu umiejętności gry dla PGA Golf Professional są następujące:

Kandydaci powinni przedstawić dowód rozegrania 1 rundy podczas turnieju organizowanego przez PGA Polska na wynik maksymalnie:

Mężczyźni do 49 lat

+9 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola

Mężczyźni 50 lat i więcej

+11 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola

Kobiety do 49 lat

+13 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola

Kobiety 50 lat i więcej

+15 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola

Wiek kandydata określa się na dzień rozegrania rundy turniejowej.