Trener Golfa Klasy II

Licencjonowani Instruktorzy Golfa, którzy chcą kontynuować edukację w zakresie szkolenia wyczynowego, mogą wziąć udział w modułach przygotowujących do uzyskania kwalifikacji Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego (Trener Golfa Klasy II).

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania i realizowania procesu treningowego z golfa. Może znaleźć zatrudnienie na obiektach golfowych, w klubach lub w PZG. Po spełnieniu odpowiednich warunków może również prowadzić działalność szkoleniową w ramach własnej działalności gospodarczej. 

Edukacja trenerska odbywa się poprzez uczestnictwo w modułach szkoleniowych.

Do modułów na poziomie trenera może przystąpić osoba, która:

  • posiada aktywną licencję Asystenta Instruktora Golfa

  • spełnia wszystkie warunki wymagane do uzyskania kwalifikacji niższego poziomu (handicap, wiek, wykształcenie, niekaralność, opinia lekarska)

Licencja Trenera Golfa Klasy II

Certyfikowani Trenerzy Golfa Klasy II będą mogli ubiegać się o licencję Trenera Golfa Klasy II.

O tę licencję będą się mogły ubiegać również osoby, które ukończyły w całości szkolenie PGA i są członkami zwyczajnymi PGA Polska, po zaliczeniu unifikacji.