Dołącz do nas

8 kroków do PGA Polska Junior Academy

  1. Klub zgłasza się do programu poprzez wiadomość  e-mail wysłaną na adres biuro@pgapolska.com
  2. Klub otrzymuje od PGA Polska wymaganą dokumentację
  3. Trener przesyła do PGA Polska imiona i nazwiska dzieci, które wezmą udział w programie.
  4. Dzieci grające otrzymują identyfikatory oraz zestawy startowe: piłki i tee markery.
  5. Na początku października trener przesyła formularz punktów do PGA Polska.
  6. PGA Polska zlicza punkty.
  7. Na początku października w Sobieniach Królewskich odbędzie się turniej finałowy PGA Polska Junior Academy połączony z galą, na której nagrodzeni zostaną trenerzy i pola golfowe.
  8. Program ponownie rozpocznie się w kwietniu 2016 roku